پاسخ به انواع تهمت ها که به مرجعیت شیعه نسبت داده میشود پاسخ به تمامی سوال و تهمتها نسب به آیت الله العظمی شیرازی تنها در یک جواب.پاسخی تنها برای کسانی که می اندیشند،‌برای کسانی که از موهبت تفکر ، تعقل و منطق بهره میبرند. پاسخی برای کسانی که جویای حقیقت و جواب هستند.زیرا افرادی که از موهبت عقل و فکر و منطق برخوردار هستند سطر سطر این جواب را مورد تامل و دقت قرار میدهند.در کلام نورانی و گهربار حضرات معصومین علیهم السلام بارها و بارها تاکید شده است که با چند گروه گفتگو و مجادله نکنید، ‌زیرا نتیجه ای…
پاسخ به تهمت ها
پاسخ به انواع تهمت ها که به مرجعیت شیعه نسبت داده میشود
پاسخ به تمامی سوال و تهمتها نسب به آیت الله العظمی شیرازی تنها در یک جواب.
پاسخی تنها برای کسانی که می اندیشند،‌برای کسانی که از موهبت تفکر ، تعقل و منطق بهره میبرند. پاسخی برای کسانی که جویای حقیقت و جواب هستند.
زیرا افرادی که از موهبت عقل و فکر و منطق برخوردار هستند سطر سطر این جواب را مورد تامل و دقت قرار میدهند.

در کلام نورانی و گهربار حضرات معصومین علیهم السلام بارها و بارها تاکید شده است که با چند گروه گفتگو و مجادله نکنید، ‌زیرا نتیجه ای در پی نخواهد داشت ، گروهی که در کلام تمامی معصومین مشترک اند و بیش از هر همه به آن اشاره شده ، افراد نادان و لجوج هستند ! ائمه هدی علیهم السلام نه تنها مردم را از مجادله با افراد نادان و لجوج منع کرده اند ، بلکه مباحثه با این افراد را بی خردی گفته اند.
زیرا افراد نادان و لجوج اینگونه اند : دقیقا مثل فردی که خود را به خواب زده باشد ،‌ این فرد را به چه شکل میتوان بیدار کرد ؟ در حالیکه بیدار است و خود را به خواب زده است ؟ او تصمیم گرفته است که بیدار نشود و هیچ چیز هم باعث بیداری او نشود ، به عبارتی نسبت به اینکه خود را به خواب بزند لجوج است! فردی که در نهایت خستگی و خواب آلودگی باشد را میتوان بیدار کرد ، اما کسی که خود را به خواب زده است هرگز !
فردی که در گفتگو لجوج است و تصمیم دارد حقیقت را انکار کند دقیقا همان فردی است که خود را به خواب زده. در واقع فرد لجوج و نادان نسبت به نادانی خود آگاه است اما آگاهانه نسبت به نادانی خود لجاجت می ورزد! ‌این فرد به دنبال فهم و درک مطلبی نیست و تنها هدفش به کرسی نشاندن نظر و مقصود خودش است! این گروه در کلام معصومین علیهم السلام به احمق نیز نام برده شده اند. بنابراین به تاکید ائمه هدی علیهم السلام گفتگو و مجادله با این گروه نتیجه ای در پی نخواهد داشت.
گروه دیگری که حضرات معصومین علیهم السلام مجادله و گفتگو با آنها را نهی کرده اند افراد معاند و جاهل هستند. افرادی که اگر حق و حقیقت مثل خورشید به آنها نشان داده شود چشمان خود را می بندند و خورشید را منکر میشوند. در واقع این گروه نه تنها در جستجوی حقیقت نیستند ،‌بلکه هدفشان جنگ با حق و حقیقت است. وقتی فردی هنگام گفتگو در موضع معاند و دشمن قرار دارد و چشم و گوشش را به حق و حقیقت بسته است و با حق و حقیقت مقابله میکند نمیتوان انتظار داشت مجادله و گفتگو با وی نتیجه ای در پی داشته باشد. همانطور که در مثال بالا گفته شد فردی که منکر خورشید است و با خورشید سرِ جنگ دارد حتی اگر میان روز خورشید را به او نشان دهی چشم خود را می بندد و وجود خورشید را انکار میکند.
افرادی که در بالا گفته شد افرادی هستند که از موهبت تفکر و تعقل بهره نمی برند و تنها نظر و عقیده باطل خود را قبول دارند و حتی اگر تمام عقلای عالم بر خلاف عقیده آنها رای بدهند نه تنها به عقیده خود پافشاری میکنند ،‌بلکه عقلای عالم را نادان بر می شمارند.
در قرآن کریم بسیار این تاکید را دیده ایم: افلا یعقلون ؟ افلا یتفکرون ؟
بنابراین در پاسخ گویی به سوالات و شبهات نسبت به آیت الله العظمی شیرازی و مباحث عقیدتی دیگری که به بهانه انتقاد به آیت الله العظمی شیرازی مطرح شده است ، تنها یک پاسخ تقدیم خواهد شد برای افرادی که تفکر و تعقل میکنند و جویای حقیقت هستند.
و اما ...
شاید در نگاه اول این تیتر کمی پیچیده به نظر برسد ،‌ چگونه می شود آن همه تهمت ،‌انتقاد و سوال را در یکجا خلاصه کرد و یکجا پاسخ داد ؟
لطفا این تکه کوتاه از تاریخ اسلامی ایران را مطالعه نمایید ،‌ (متن کتاب) :
این بخش از تاریخ ایران از یک کتاب مفقوده نقل میشود که نشان میدهد معاویه از چه جایگاه و رتبه ای بین حکام اسلامی برخوردار بوده است و ایرانیان اسلام آوردن خود را مدیون وی هستند.
ایرانیان نمی دانند معاویه بن ابی سفیان بیشترین خدمت را به اسلام و مسلمین در ایران کرده است و اگر معاویه نبود ما اسلام نداشتیم؟
ایرانیان نمی دانند که پدر بزرگ سلمان فارسی با اردشیرخان نسبت فامیلی داشت و به معاویه کمک کرد تا ایران را تصرف کند؟
ایرانیان نمی دانند که معاویه بعد از تصرف ایران شروع با ساخت کتابخانه های زیادی نمود و محل هایی را برای تبلیغ اسلام در ایران قرار داد ؟
(بخش دیگری از متن کتاب:)
همانطور که میدانید هلاکوشاه اقدام به فتح قلاع اسماعیلیه کرد و از جمله توانست بزرگترین این سلسله قلعه ها یعنی قلعه الموت را فتح کند ، در همین حمله کتابخانه عظیم الموت آتش گرفت (تاریخ قلاع ،‌ص 147)
طبق قوانین رایج در آن زمان چون پدر هلاکو نیز شاه بود هلاکو بعد از پدر نمیتوانست جایگاه شاهنشاهی را تصرف کند ،‌ بنابراین او امیرکبیر حکومت بود و ادرشیرخان نیز امیرصغیر بود.
در همین نبردها هلاکوشاه توسط یکی از جاسوسان دشمن موقع استحمام مورد سوء قصد واقع شد و کشته شد و بلافاصله برادر وی یعنی اردشیرخان به حکومت و پادشاهی رسید. ادرشیرخان سالها در یونان زندگی و تحصیل کرده بود و در زمان کشته شدن هلاکوشاه نیز در یونان بود.
در راه برگشت به ایران نامه ای از معاویه حاکم مسلمانان دریافت کرد که او را دعوت به اسلام کرده بود.
اردشیرخان لای نامه آب دهن انداخت و نامه را پاره کرد و به همین دلیل لشگر اسلام به فرماندهی معاویه به ایران حمله کرده و کار ایران را یکسره کرد. پایان متن . (داستان ادامه دارد اما به خاطر کمی وقت از ادامه آن می پرهیزیم)
...
تصور کنید کسی از تاریخ اسلام و تاریخ ایران اطلاعات کافی نداشته باشد و فردی داستان فوق را به وی ارایه دهد و حتی بخشهایی از داستان که حقیقی و مستند هست را به وی اثبات کند.
مثلا هلاکوخان واقعا به قلاع اسماعیلیه حمله کرده است و قلعه الموت را تصرف کرده است و این را میتوان در کتب تاریخی نیز اثبات کرد. (کلیه اسناد تاریخی در تمامی کتابخانه های جهان موجود است)
سپاهی تحت عنوان سپاه اسلام به ایران حمله کرده است. و یا اینکه شخصی به نام امیرکبیر در حمام به قتل رسیده است ،‌همه اینها تکه هایی حقیقی از تاریخ اند. (مورد اتفاق همه مورخین است و جای هیچگونه شکی نیست)
اما !!!
هلاکو در قرن ششم هجری زندگی میکرده نه زمان معاویه! ‌ نامش هلاکوشاه نبوده بلکه هلاکوخان بوده! ‌ایرانی نبوده بلکه مغول بوده! برادری به نام ادرشیر نداشته!‌
اردشیرشاه از شاهان ایران بوده که چهار قرن قبل از میلاد زندگی میکرده!
پادشاهی که نامۀ فرستاده اسلام را پاره کرد در زمان رسول خدا بوده است نه زمان معاویه! ‌نویسنده نامه معاویه نبوده بلکه رسول خدا بوده اند!
سپاهی که به ایران حمله کرد در زمان عمر بن خطاب بوده و نه تنها اسلام را وارد ایران نکرد بلکه ایرانیان را نسبت به اسلام بدبین کرد! نه تنها کتابخانه ای در ایران توسط وی ساخته نشد بلکه کتابخانه های ایران را به آتش کشید! اسلام توسط حضرت علی علیه السلام و به واسطه امام حسن علیه السلام در ایران منتشر شد.
پدر بزرگ حضرت سلمان فارسی حتی در زمان رسول خدا هم در قید حیات نبوده اند!
و از همه مهمتر : معاویه نه تنها هیچگونه فضیلتی نداشته بلکه در حدیث قدسی عاشورا مستقیما مورد لعن قرار میگیرد! و ...
تمام داستان فوق به هدف فضیلت تراشی برای معاویه سر هم شده است، حال آنکه وقتی حقیقت معلوم شود جایی برای گفتگو در رابطه با معاویه باقی نمی ماند.
اما اگر داستان فوق را برای فرد بی اطلاعی نقل کنید ممکن است به سادگی باور کند!! و حتی بر اساس این جعلیات اقدام به فضیلت تراشی های دیگری نیز بکند. در حالی که همه مستندات داستان فوق دروغ و مجعول است!
با در نظر گرفتن مثال فوق و فهم یک حقیقت بزرگ ، به سادگی کلیه تهمت ها و تشکیکاتی که به آیت الله شیرازی نسبت داده میشود ، روشن و خود به خود پاسخ داده خواهد شد.
و اما این حقیقت بزرگ چیست ؟
این حقیقت بزرگ چیزی نیست جز اینکه تشکیک کنندگان به شکلی وقیحانه اقدام به ساخت دروغهایی بزرگ کرده اند و بر مبنای دروغ اولیه ساختمانی بلند از تهمت و تشکیک بنا نموده اند.
حال اگر مخاطب از دروغ اولیه و جعلیات تهمت زنندگان آگاهی داشته باشد نا خودآگاه تهمتهای بعدی از بین می رود.
مثلا در مورد مثال فوق ، وقتی مخاطب آگاه شود که این داستان از پایه دروغ است ، دیگر دنبال این نیست که چرا پدر بزرگ حضرت سلمان به معاویه کمک کرد که ایران را فتح کند ؟!! چون این جریان و تشکیک از پایه دروغ بوده ! و اگر کسی دنبال جواب این سوال باشد باید به عقل او شک کرد!
در مورد تهمتهای زشتی که به آیت الله العظمی شیرازی نسبت داده میشود بی اندازه مثال وجود دارد که مثل داستان فوق است. یعنی تهمتهایی که بر اساس داستانهایی دروغ زده شده است.
چند مثال ساده :
تهمت : حجت الاسلام سید حسین شیرازی همزمان با حمله داعش از عراق فرار کرده است و به قم پناهنده شده اند و به جای دفاع از حرم امام حسین علیه اسلام برای دفاع از حرم حضرت معصومه علیها سلام به ایران پناهنده شده اند! (همراه با انتشار عکس و فیلم ایشان)
همزمان با این مطلب میبینیم بر مبنای این خبر موج سازی های بزرگی علیه آیت الله شیرازی شروع کردند و از هر توهینی نسبت به آن مرجع عالیقدر فروگذار نکردند.
و اما حقیقت (جواب) : همه میدانند حجت الاسلام سید حسین شیرازی ساکن قم هستند، ایشان مسئول دفتر آیت الله العظمی شیرازی هستند و سالهاست که حتی به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف نشده اند. خانه و زندگی ایشان ، اهل و عیال ، و همه فعالیت های ایشان در قم است! ایشان اصلا عراق نبوده اند که از عراق به ایران سفر (فرار) کنند! همانطور که هزاران هزار عالم و مجتهد و مرجع دیگر در ایران زندگی میکنند.
تامل و دقت ::: یک دروغ وقیحانه بستری برای تهمت های دیگر !!! حال وقتی دروغ اول شناخته شود بقیه تهمتها خود به خود از بین میرود. مثالی ساده : مثلا فردی تشکیک کند که ایشان با هواپیمای شخصی فرار کرده اند. بعد از اینکه معلوم شود کل این مطلب دروغ است دیگر پیاده یا سواره ، با قظار یا هواپیما دیگر مفهومی ندارد! ایشان در ایران بوده اند و سفری نکرده اند. نا خودآگاه بحث هواپیمای شخصی یا غیر شخصی بیهوده میشود.
تهمت : آیت الله شیرازی حامی داعش هستند ، زیرا هیچ موضعی نسبت به داعش نگرفته اند ، در صورتیکه همه مراجع حکم جهاد داده اند! چرا اینها که اینقدر ادعای تشیع میکنند هیچ اقدامی علیه داعش نکرده اند؟ آیت الله شیرازی بر علیه داعش اقدامی نمیکند زیرا خود حامی داعش هستند ، زیرا خودشان داعشی های شیعه هستند و از یک جا پول میگیرند ، آیت الله شیرازی انگلیسی هستند زیرا زمانی که باید مقابل دستنشانده های انگلیس و آمریکا اقدام میکردند نکردند و خودشان هم از عراق فرار کردند تا مردم کشته شوند. و ده ها و ده ها تهمت دیگر !
و اما حقیقت (جواب) : آیت الله العظمی شیرازی از اولین مراجعی بودند که در این زمینه بیانیه داده اند و مقلدین خود
نویسنده : | تاریخ ارسال: پنج شنبه 29 / 08 / 1393 ساعت: 15:6|تعداد بازدید : 233
دیدگاههای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  • موضوعات CATEGORIES2

  • مطالب پر بازدید Viewed Articles

  • خبرنامه MailForm

  • آرشیو ماهانه Monthly Archive

  • صفحات اضافی Static Pages

  • لیست کاربران Users List

  • پیوندها Links

  • پیوندهای روزانه Link Dump

  • اعضای آنلاین Online Users